7/02/2017

SCOOBY’s aanpak van het enorme zwerfhondenprobleem in Spanje
In de eerste maanden van 2017 hebben we 635 honden gered, deze kwamen niet allemaal naar de opvang in Medina del Campo maar veel van hen wel. Hier in Spanje haalt men op verschillende manieren zwerfhonden op. Soms wordt het gedaan door het gemeentelijke asiel, zoals in grote steden als Madrid, maar normaliter wordt het gedaan door bedrijven of organisaties. Zoals dierenwelzijnsorganisaties zoals wij maar ook andere soorten. En vaak zijn die “andere soorten” gewone bedrijven, die alleen maar kijken naar het geld en wat het oplevert, en zich op geen enkele manier bezig houden met dierenwelzijn maar vooral om op de meest goedkope manier de taak te volbrengen zodat ze de meeste marge overhouden. Dat betekent een minimum aan voedsel, geen zorg, geen zorg door een dierenarts, 21 dagen en daarna laat men ze inslapen. Wij bij Scooby hebben vanaf het begin besloten dat waar we konden we deze contracten wilden doen, altijd kijkend of ze niet te veel of te ver waren zodat het werkbaar bleef.  Dat betekent een hoop werk, een hoop papierwerk ook (met een steeds groeiende burocratie) en heen en weer rijden om zwerfhonden op te halen die niet altijd makkelijk te benaderen zijn. De opbrengsten van het contract dragen natuurlijk bij maar het is nog steeds minder dan een derde van ons jaarlijkse inkomen.
Waarom leg ik dit uit? Gewoon zodat jullie een idee kunnen krijgen wat er gebeurt en waar we iedere dag mee te maken hebben. 4 a 5 nieuwe honden per dag en dat iedere dag van het jaar. En daaronder zitten allerlei soorten honden, we kunnen niemand weigeren en we kunnen niet selectief honden redden, dus we nemen niet alleen de mooiste of de liefste, die het makkelijkst te plaatsen zijn. We nemen alle honden in nood op, en dus ook de pups die op straat en op het platteland zijn achtergelaten. We hebben honden die mensen gedood hebben, die onverantwoordelijke en gedragsgestoorde eigenaars hebben gehad, vechthonden, zwangere teefjes en natuurlijk zijn de meeste schattige honden die op zoek zijn naar een tweede kans in het leven. Onze focus heeft altijd gelegen bij hun welzijn. En waar we het helemaal over eens zijn is dat een kooi of een beperkte kennel geen leven is voor niemand, niet voor mensen maar ook niet voor dieren. Het kan een gouden gevangenis zijn maar het is nog steeds een gevangenis. Dus voor ons is het duidelijk dat een leven in die omstandigheden geen leven is en dan zou het beter zijn om niet te leven en rust te krijgen.
En dat is het punt, vaak een omstreden punt, dit is ons euthanasiebeleid. Wij geloven dat euthanasie een plek heeft in dierenwelzijn. We laten honden inslapen die agressief zijn naar mensen en naar andere honden. Als een zwangere teef bij Scooby komt, dan steriliseren we haar en aborteren de pups. Dit is niet erg aangenaam maar we moeten realistisch zijn, we kunnen niet nog eens 6-8 honden plaatsen en hen ook nog eens een thuis bieden bovenop de honden die al hier zijn. Hen geen thuis kunnen bieden en ze dan in een kooi of een beperkte kennel laten is geen leven. We hebben zoveel honden gezien die gek werden door opsluiting in een kennel dat we dat niet willen zien gebeuren met honden bij ons.
We realiseren ons dat het een omstreden punt is en niet iedereen zal het er mee eens zijn. Wij zijn er van overtuigd dat het de meeste humane aanpak is en een onderdeel van hun welzijn. Ieder lid van onze staf en elke vrijwilliger kent ons beleid voor ze bij ons komen. We realiseren ons ook dat we supporters kunnen verliezen die het niet met ons beleid eens zijn. En hoewel we het verlies van die mogelijke steun, donaties en mensen die het leven van onze dieren in Spanje kunnen veranderen betreuren, dan zullen we dat moeten accepteren want we moeten aan de honden denken en het grotere geheel zien. Voor diegenen die ons euthanasiebeleid respecteren en ons nog steeds steunen en promoten, ons apparatuur sturen en goederen voor de honden; we zijn jullie ontzettend dankbaar.